Nama-nama PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA BARU

Lampiran : Surat Keputusan No. 01/HLL/E.1/12/2007
Tentang Komposisi dan Personalia Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Hulaliu

Penasehat : Raja negeri Hulaliu
: Ketua Majelis Jemaat
Pembina :
1. Bp. J. Isaak
2. Bp. Drs. M. M. Titaley
3. Bp. Luk Taihuttu. BA
4. Bp. Keni Sahureka
5. Bp. Drs. A. O. Noya
6. Bp. Utju Laisina
7. Bp. Nyong Sahureka

Ketua : Bp. J. Sahureka. BA
Wakil : Bp. Max Noya (Broiten)
Sekretaris : Sdr. Jafry Taihuttu. SH
Wakil : Bp. Ampi Laisina
Bendahara : Bp. Drs. Jop Noya
Wakil : Bp. Dony. F. Noya
Seksi Teknis Pembangunan

Ketua : Ir Hendry Sahureka, MT
Wakil : Bp. Lex Noya
Anggota :
1. Ir. Ny. Ita Latupapua/ N
2. Fieter. L. Frans. ST
3. Ny. N. N. Frans/ Sahureka. ST
4. Bp. Max Tuanakotta. ST
5. Bp. Direk Sahureka. ST
6. Bp. Wen Taihuttu. ST
7. Bp. Billy Noya. ST
8. Bp. Rudy Simaihira. ST
9. Bp. Yosi Noya. AMD
10. Bp. Max Mataheru
11. Bp. Max Noya (Suli)
12. Bp. Emang Latuihamallo
13. Bp. Polly Siahaya
14. Bp. Lex Sarlia
15. Bp. Ica Titaley
16. Bp. Nus Siahaya (Benyo)
17. Bp. Ica Siahaya
18. Bp. Epu Siahaya
19. Bp. Yang Latuihamallo
20. Bp. Epu Laisina
21. Bp. Memu Siahaya
22. Bp. Memu Laisina
23. Bp. Acia Noya
24. Bp. Bau Laisina
25. Bp. Ferry Makoy
26. Bp. Cada Renwarin
27. Bp. Ceu Noya
28. Bp. Frans Siahaya
29. Bp. Losiri Siahaya
30. Bp. Berhti Timisella
31. Bp. Ely Nanulaitta
32. Bp. Hengky Birahy
33. Sdr. Ampi Tahapary
34. Bp. Wem Noya
35. Bp. Jopi Hatalaibessy
36. Bp. Nus Akihary
37. Bp. Au Sinay
38. Bp. Au Matulessy
39. Bp. Kres Pattiradjawane
40. Bp. Yani Siahaya
41. Bp. Evert Laisina
42. Bp. Meiko Kilonressy
43. Bp. Ais Nanulaita
44. Sdr. Elvis Siahaya
45. Bp. Jopi Siahaya
46. Bp. Ica Tuanakotta
47. Bp. Ance Siahaya
48. Bp. Hesbert Siahaya
49. Bp. Wem Noya
50. Bp. Max Noya (Badung)
51. Bp. John Timisella
52. Bp. Heng Hatalaibessy
53. Bp. Hengky Noya
54. Bp. Abang Maruanaya
55. Bp. Abang Noya (Ahe)
56. Bp. Rishard Taihuttu
57. Bp. Cos Laisina
58 Bp. Ica Noya (Nang)

Seksi Usaha Dana
Ketua : Bp. A. Noya (Emang)
Anggota
1. Bp. Keny Sahureka
2. Bp. A. Latuipeirissa
3. Bp. Toni Birahy
4. Bp. Drs. D. Siahaya
5. Bp. Drs. Bob Siahaya
6. Bp. Nus Tuanakotta
7. Bp. Utju Tuanakotta
8. Bp. Thomas Matulessy. S.Sos
9. Bp. Drs. Iphi Siahaya
10. Bp. Andy Tuanakotta
11. Bp. Mesak Fritz Noya
12. Bp. Polly Noya SPd
13. Bp. Bob Taihuttu (Guru)
14. Bp. Neles Noya (RRI)
15. Bp. Semy Siahaya. SE
16. Bp. Stef Noya
17. Bp. Drs. Tjo Laisina
18. Bp. A. Noya (PDAM)
19. Bp. Drs. Tjak Noya. Mkes
20. Bp. Etja Noya. TNI
21. Bp. Polly Taihuttu. S.Sos
22. Ny. Yul Izaac/ Upressi
23. Ny. Lin Nahusona/ P
24. Bp. Buje Maruanaya
25. Ny. Natje Kailola/ Noya
26. Bp. Weinan Tuanakotta.S.Sos
27. Sdr. Manu Sahureka
28. Sdr. Mon Sahureka
29. Sdr. Stevi Titaley. ST.Msi
30. Bp. Drs. Jemy Lesnusa
31. Bp. Ir. Bob Birahy
32. Bp. Drs Nus Taihuttu
33. Bp. Teo Noya (Karpan)
34. Nn. Levy Noya. S.Sos
35. Bp. Tos Tuanakotta
36. Bp. Tos Tahapary

Seksi Konsumsi
Ketua : Ibu. Ona Tuanakotta/ N
Wakil : Ibu Evi Matulessy
Anggota
1. Ibu. M. Noya Laisina
2. Ibu. Tien Ngarbingan/ Noya
3. Ibu. An Sasabone
4. Ibu. Cori Birahy/ S
5. Ibu. Tenci Tuanakotta
6. Ibu. Lina Noya
7. Ibu. Ana Noya
8. Ibu. Ata Nanulaitta
9. Ibu. Ice Laisina
10. Ibu. Cory Siahaya
11. Ibu. Ata Noya
12. Ibu. Cory Laisina
13. Ibu. Luci Noya
14. Ibu. Oba Matulessy
15. Ibu. Nona Siahaya/M
16. Ibu. Lucy Tahapary. S
Di tetapkan di : Hulaliu,
Pada tanggal : 23 Desember 2007

Majelis Jemaat
Ketua Sekretaris

Pdt. J. Lopuhaa Pnt. S. Siahaya

Tidak ada komentar:

Kemegahan Terakhir