DEKLARASI ADAT 7 GANDONG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Raja-Raja 7 (Tujuh) negeri basudara gandong “SILATUPATIH dan 8 (delapan) Kepala Desa SIRATU YAMA WALLU atas nama masyarakat dengan ini menyatakan :
1. Kami Tujuh negeri “Assilulu, Paperu, Hulaliu, Tulehu, Sila, Tial, dan Laimu” adalah “Basudara Gandong”
2. Panas Gandong perlu dilestarikan sepanjang masa
3. Sepakat membentuk wadah basudara gandong dengan nama “SILATUPATIH dan SIRATU YAMA WALLU”
Semoga Tuhan Maha Kuasa Merahmati Kesepakatan Ini.
Assilulu, 15 April 2008Tidak ada komentar:

Kemegahan Terakhir